Máng đèn tuýp LED- Máng đơn chóa 1.2m Asia

84.500 

Model: MĐC1,2-01

Chi tiết: Máng đơn chóa

Chiều dài: 1230 mm

Chiều rộng: 135 mm

Chiều cao: 66 mm