Quạt trần đèn cao cấp 38w QT04 – N – Nâu cà phê Asia

Giá gốc là: 4.900.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.185.000 ₫.

Model: QT04-N-01

Công suất: 38W

Sải cánh: 1370 mm