Máng đèn tuýp LED- Máng đôi chóa 1.2m Asia

Giá gốc là: 170.000 ₫.Giá hiện tại là: 110.500 ₫.

Model: MĐC1,2-02

Chi tiết: Máng đôi chóa

Chiều dài: 1230 mm

Chiều rộng:  170mm

Chiều cao: 66 mm